Lentis: 300 slimme meters in 8 dagen

Met de plaatsing van de eerste slimme meter is het project ‘slimme meter’ van start gegaan bij Lentis. De voormalige GGz Groningen gaat beginnen met een energiebesparingstraject waarbij de eerste stap het creëren van inzicht in het energieverbruik is. Door dit inzicht gaat er een energiebesparingstraject in waarbij er verschillen worden gedefinieerd, afwijkingen geconstateerd en onverwachte verbruiken gesignaleerd. Dit geheel zorgt voor bewustzijn en bewustzijn leidt tot besparingen. De slimme meter wordt uitgerold bij 300 aansluitingen en gecoördineerd door EnergyAlert. De uitvoerende partij is Geas uit Enschede, zij verzorgen de plaatsing van de meter, in opdracht van Enexis. Deze 300 meters worden aan de hand van een strakke tijdsplanning geplaatst bij 300 panden. Dit geheel gebeurt in een periode van 8 dagen. 

 

Als middel voor de energiemonitoring wordt gebruik gemaakt van EnergyAlert. Deze online dienst kan zowel de grootverbruik- als de kleinverbruik meters onderbrengen in de online applicatie waarbij het energieverbruik op kwartierniveau inzichtelijk wordt. Voor onverwacht verbruik kan er een alert ingesteld worden waardoor de gebruiker automatisch gewaarschuwd wordt voor dit verbruik en zo nodig actie kan ondernemen. De gehele energiehuishouding is gecentraliseerd in EnergyAlert en het is niet meer nodig om maandelijks meterstanden op te nemen. Ook voorschotnota’s kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd met het werkelijke verbruik zodat er slechts een minimaal verschil tussen de voorschotnota’s en de uiteindelijke factuur zal zitten. 

 

Het vervolgtraject op dit bewustzijn zal in eerste instantie gaan leiden tot een verandering in het gebruikersgedrag.  In een later stadium gaan er stappen gemaakt worden op het gebied van gebouwaanpassing, contractbeheersing etc.  Gemiddeld genomen zorgt inzicht in verbruik voor een besparing van rond de 10% op het totale energieverbruik, wanneer er geanticipeerd wordt op onverwachte verbruiken en wanneer er ook ingegrepen wordt bij afwijkingen.  De eerste stappen richting een duurzaam Lentis zijn genomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij deze organisatie voorop en het sturen en verminderen van het energieverbruik is daar een belangrijk onderdeel van. 

Mocht u vragen hebben of wenst u meer informatie over wat EnergyAlert voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.